Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015

Συνέδριο "Αναζητώντας τις δυναμικές του σύγχρονου σχολείου IV", Ναύπλιο 2/8/2015 | Παρουσίαση του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα "Διδακτική σε ηλεκτρονικό περιβάλλον-Νέες τεχνολογίες και εργαλεία"