Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

19/4/2013 | Πρώτη συνάντηση της ομάδας εστίασης (focus group) για το έργο PLUG-IΝ

Την Παρασκευή 19/4/2013 πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο η πρώτη συνάντηση της ομάδας εστίασης (focus group) -στην οποία συμμετέχουμε- με στόχο τον καθορισμό και την αξιολόγηση επιχειρηματικών γεγονότων και επεισοδίων στα πλαίσια του έργου PLUG-IΝ.

Ατζέντα συνάντησης

18:00-18:10
Καλωσόρισμα - Παρουσίαση Συμμετεχόντων
18:10-18:30
Παρουσίαση του έργου Plugin - Ανάλυση Μεθοδολογίας
18:30-18:45
Αναγνώριση και καταγραφή Επιχειρηματικών Γεγονότων
18:45-19:50
Αναγνώριση και καταγραφή Επιχειρηματικών Επεισοδίων
19:50-20:00
Διάλειμμα
20:00-20:15
Αξιολόγηση Κριτηρίων & Καταγραφή Προτάσεων
20:15-20:35
Αξιολόγηση Καταγεγραμμένων Επιχειρηματικών Επεισοδίων
20:35-20:55
Λειτουργικές Προδιαγραφές
20:55-21:00
Κλείσιμο Συνεδρίας