Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Η PRsolutions e.g. ολοκλήρωσε με επιτυχία την αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών της ελληνικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών και προϊόντων ασφαλείας MEGA SPRINT GUARD A.E. και συγχαίρει δημόσια την εταιρεία και το ανθρώπινο δυναμικό !


Αποφασίσαμε να διενεργήσουμε έλεγχο ποιότητας υπηρεσιών σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και προϊόντων ασφαλείας και επιλέξαμε πιλοτικά την MEGA SPRINT GUARD A.E. γιατί από το 1994 έχει αποσπάσει πληθώρα επαίνων και διακρίσεων για την ποιότητα των υπηρεσιών της, αλλά και για το ρυθμό επιχειρηματικής ανάπτυξης και απασχόλησης προσωπικού. Ο έλεγχος έγινε για διάστημα ενός μηνός με τη μέθοδο του «μυστικού επισκέπτη» στο νοσοκομείο ΚΑΤ, του οποίου η εταιρεία διαχειρίζεται την ασφάλεια και ταυτόχρονα μεγάλο μέρος της εξυπηρέτησης/πληροφόρησησης/καθοδήγησης του κοινού στους χώρους του νοσοκομείου. 
Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών δεν είμαστε σε θέση -τουλάχιστον στην παρούσα φάση- να δημοσιεύσουμε περισσότερες πληροφορίες για τα πεδία ελέγχου ούτε για τις επιμέρους μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Η PRsolutions e.g. είναι γνωστό πως διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία TQM, αλλά και την υποστήριξη μιας εκτενούς δημοσιευμένης αρθρογραφίας για την τεκμηρίωση των ποιοτικών της ελέγχων. Αυτό που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε είναι πως η MEGA SPRINT GUARD A.E. διαθέτει την τεχνογνωσία, τις υποδομές και -πάνω απ’ όλα- ένα πολύ προσεκτικά επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης. Γνωρίζουμε άλλωστε πως η ποιότητα είναι πλέον ο μόνος καθοριστικός και αδιαπραγμάτευτος συντελεστής για επιβίωση και ευδοκίμηση στον επιχειρηματικό χώρο. Συγχαίρουμε δημόσια την εταιρεία και το ανθρώπινο δυναμικό !