Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Το πρώτο σεμινάριο "έκλεισε" σε 24 ώρες με πληρότητα 100% ... ετοιμάζουμε το δεύτερο ! Σας ευχαριστούμε !!!