Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Τα σεμινάρια 7/6 και 14/6 συμπληρώθηκαν με περισσότερες από 200 συμμετοχές ! Ευχαριστούμε !