Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Σεμινάριο Διδακτικής της Έκθεσης για φιλολόγους 7/6/2015 | Διάρκεια σεμιναρίου 5h | Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | Ενημερωτικό απόσπασμα 1h για δημόσια χρήση