Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Σεμινάριο Έκθεσης 7/6/2015 | Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | Απόσπασμα about ... ΘΕΜΑΤΑ ΟΕΦΕ: Τοποθέτηση μετά από παρατηρήσεις συναδέλφων για τα "Επαναληπτικά Θέματα" (λεγόμενα και "προσομοίωση"!) ΟΕΦΕ / Πρόσκληση ΟΕΦΕ σε διάλογο συναδελφικού επιπέδου για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στη διεξαγωγή και τη στοχοθεσία της εξέτασης του μαθήματος της Έκθεσης