Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Το Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσιάζει τη δράση του Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης στο Συνέδριο "Αναζητώντας τις δυναμικές του σύγχρονου σχολείου IV" | Ομιλητής: Φώτης Παντόπουλος