Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Αποσαφήνιση των λόγων διακοπής συνεργασίας "My name is Teacher" - Φροντιστηρίου "Ρούλα Μακρή"


Σε προηγούμενη ανάρτησή μας, όπου και αναφερόταν η διακοπή της παραπάνω επιστημονικής συνεργασίας, αναγραφόταν επακριβώς η φράση "εξαιτίας διάστασης απόψεων στην υλοποίηση των διδακτικών και υποστηρικτικών μοντέλων του Προγράμματος για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς". 
Η κ. Μακρή με παρέμβασή της μου ζήτησε "να αναφέρεις τους πραγματικούς λόγους διακοπής της συνεργασίας μας και όχι αυτές τις αηδίες που γράφεις"...
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το αίτημά της και επειδή δεν υπάρχει λόγος να αποκρύψουμε κάτι για ένα τόσο γνωστό επιστημονικό και ερευνητικό έργο -όπως το "My name is Teacher"- απαντώ δημόσια πως ένα τέτοιο έργο χρειάζεται στήριξη για να υλοποιηθεί, άρα για τον ίδιο λόγο χρειάζεται και ερευνητικούς συνεργάτες, οι οποίοι απολαμβάνουν τα οφέλη της έρευνας εφαρμοσμένα σε πραγματικό περιβάλλον.
Φυσικά και δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν να γίνει επιστημονικός μας συνοδοιπόρος, να συμμεριστεί τις ανησυχίες μας και -σε κάθε περίπτωση- να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες και τις ανάγκες του με βάση τα δικά μας οράματα.
Σεβόμενος λοιπόν τη συγκυρία και κατανοώντας τη θέση των -ως τώρα- συνεργατών, αποσύρω το Πρόγραμμα, το οποίο για τους παραπάνω λόγους (διάσταση απόψεων αναφορικά με τη στήριξη, άρα και την υλοποίηση) είναι προφανές πως αντικειμενικά δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλέον στον χώρο της κ. Μακρή. 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία !