Σάββατο 11 Ιουλίου 2015

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Διδακτική της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους» | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διδακτική της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους»

>>> Φόρμα πρώτης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προνομιακής προεγγραφής (παροχή έκπτωσης)

Διάρκεια προγράμματος: 5 μήνες / 21 εβδομάδες (5 Οκτωβρίου 2015 - 28 Φεβρουαρίου 2016)
Εισηγητής: Φώτης Παντόπουλος