Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

Η πιστοποίηση CCNA (Cisco Certified Network Associate) στα πλαίσια του ακαδημαϊκού έργου του Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Το Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΚ) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσιάζει με ιδιαίτερη χαρά την εισήγηση του Δρ. Απόστολου Χ. Ξενάκη, Ερευνητή Π.Θ. και Cisco Instructor της Aκαδημίας Cisco, στα πλαίσια της προσπάθειάς του για διεύρυνση των ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων και επιστημονικών εφοδίων, τα οποία αποφάσισε να εντάξει στο διδακτικό του έργο από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ανταποκρινόμενο στις διαρκείς προκλήσεις της διεθνούς αγοράς εργασίας.