Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (για φιλολόγους): «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)» | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ